Meer dan 15 jaar ervaring

Zelf online ontwerpen in 3D

Voor 13:00 uur besteld, morgen in huis!

Privacy policy

kaartenvanmaarten, gevestigd aan Pottenbakkerstraat 2 2984 AX Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Pottenbakkerstraat 2, 2984 AX Ridderkerk, telefoon: 0180-465004

Persoonsgegevens die wij verwerken

kaartenvanmaarten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum (van jou of van je kind)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kaartenvanmaarten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

kaartenvanmaarten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Webwinkelsoftware

Taopix

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Taopix. Persoonlijke gegevens die je ten behoeve van onze diensten aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Taopix heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische-) ondersteuning te bieden. Taopix zal jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Taopix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Taopix maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software maar er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Taopix behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

TransIP

Kaartenvanmaarten neemt webhosting af bij TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan TransIP metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten om hun dienstverlening te verbeteren, dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je daar op klinkt ontvang je onze nieuwsbrieven niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mailgun

Onze website maakt gebruik van Mailgun, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Alle (bevestigings-) mails die je van ons krijgt worden verzonden via de servers van Mailgun. Mailgun zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Betaalmethodes

MultiSafepay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals bankrekening- en/of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Google

Op de beoordelingen die aan ons gegeven worden zijn via Google Reviews is het privacybeleid van Google van toepassing. Deze is hier te lezen.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij je te laten bezorgen, tenzij je hebt gekozen voor afhalen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de volgende gegevens met PostNL delen: naam, adres en woonplaats. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL deze gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Taopix

Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van Taopix. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Taopix is tot geheimhouding verplicht en zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Taopix gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens zolang als je klant bent bij ons. Dit betekend dat we alle gegevens bewaren totdat je aangeeft niet meer bij ons te willen en/of kunnen bestellen. Alleen de gegevens die we nodig hebben voor onze administratieve verplichtingen (de facturen) blijven bewaard totdat de wettelijke termijn is verstreken. Medewerkers van kaartenvanmaarten hebben alleen geen toegang meer tot je profiel.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kaartenvanmaarten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kaartenvanmaarten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kaartenvanmaarten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kaartenvanmaarten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kaartenvanmaarten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kaartenvanmaarten.nl

KaartenvanMaarten gebruikt cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren. Lees meer over ons cookiebeleid